Z wave gateway, wat is dat?

Z wave is een communicatieprotocol dat met name wordt gebruikt voor draadloze communicatie tussen intelligente apparaten binnen een smart home, ook genoemd domotica, systeem. Een communicatieprotocol is simpel gezegd een set van afspraken over hoe gegevens worden uitgewisseld tussen twee apparaten. Om de kosten van intelligente apparatuur en ook hun energieconsumptie zo laag mogelijk te houden, moet het communicatieprotocol zo simpel mogelijk zijn. Wifi is bijvoorbeeld voor dit soort toepassing wat complex. Beter geschikt daarvoor is z wave. Alternatieven zijn onder meer Zigbee en X10. Een gateway is een brug tussen twee verschillende netwerken met verschillende communicatieprotocollen. Het kan een apparaat zijn, maar ook software die op bijvoorbeeld een PC wordt geïnstalleerd.

Iets meer over Z-wave

Zoals gezegd is z wave is een communicatieprotocol dat speciaal voor smart home gebruik is ontwikkeld. Z wave is geïmplementeerd in chips, die in intelligente apparatuur worden geplaatst. Een communicatieprotocol is onafhankelijk van de functie van het apparaat dat het gebruikt. Simpel gezegd betreft het de envelop en niet de brief die in de envelop gaat. De brief kan bijvoorbeeld zeggen dat een lamp moet gaan branden. De z wave chips zitten onder meer in intelligente licht- en temperatuurregelaars, sensoren, verbrekingscontacten (voor inbraakbeveiliging), stopcontacten, draadloze luidsprekers enzovoorts. Z wave is ontwikkeld door het Deense bedrijf Zensys in 1999. In 2005 werd de z wave alliantie opgericht, een samenwerkingsverband tussen diverse fabrikanten, waaronder Danfoss, Leviton Manufacturing en Ingersoll-Rand. In de loop van de jaren investeerden diverse bedrijven in Zensys. In 2008 kwam z wave in handen van Sigma Designs. Die op zijn beurt op 23 januari 2018 de z wave technologie en bedrijfsmiddelen verkocht aan Silicon Labs. In het begin van 2019 kwam het aantal z wave gecertificeerde interoperabele producten op 2600.

Waarom een Z-wave gateway?

Een smart home systeem bevat meer dan alleen intelligente apparaten, die heel specifieke functie uitvoeren. We noemden daarvan al diverse voorbeelden. Al die apparaten worden aangestuurd door een domotica controller of hub. Daarvoor kan het z wave protocol worden gebruikt. Echter de hub wordt beheerd door een app op computer en/of mobiele telefoon. Z wave is echter geen protocol dat voor laatstgenoemde apparaten wordt gebruikt. Bluetooth en Wifi zijn dan gebruikelijke protocollen voor draadloze datacommunicatie. In huis zal er een apparaat zijn dat tussen het lokale wifi netwerk en het externe internet is geplaatst. Via dat apparaat, een router genaamd, worden zonder dat je het merkt verbindingen tussen beide netwerken opgezet. Z wave is echter veel simpeler dan wifi, daarom moet een z wave gateway meer doen dan een router. Normaliter zal die gateway functionaliteit in de hub verwerkt zijn.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

SMRT home shop
Logo